Om plejeform og sygeplejen

​Sygeplejen på e​​​n højintensiv neonatalafdeling er i dag højt specialiseret og kompleks. ​

​Plejeform

For at sikre kontinuitet i pleje og behandling for barnet og forældrene under hele indlæggelsen tilstræber vi inden for sygeplejen at arbejde efter principperne i Tildelt Patientpleje.
Dette medfører, at alle indlagte børn tildeles fra to til fem kontaktsygeplejersker.
Alle sygeplejersker skal være kontaktsygeplejersker.
Daglige sygeplejekonferencer ses som et fora for faglig erfaringsudveksling og -udvikling.

Vi har udarbejdet en standard for plejeansvarlige sygeplejersker, som du kan læse i pdf.


Sygeplejen

Sygeplejen på en højintensiv neonatalafdeling er i dag højt specialiseret og kompleks. Der stilles således store krav til den enkelte sygeplejerskes handlekompetence. Intensiv sygepleje til for tidligt fødte og svært syge nyfødte børn er et speciale, der er udviklet i løbet af de sidste 30 år.


I starten af 70'erne var den teknologiske udvikling medvirkende årsag til en markant forbedring af syge nyfødte og for tidligt fødte børns overlevelse.
Neonatalklinikken er en høj intensiv afdeling, hvor der anvendes meget teknologisk udstyr. Det er livsnødvendigt for børnene, at sygeplejerskerne behersker den tekniske og medicinske del af sygeplejen. Men ligeså vigtigt er det at der ydes en indfølende individuel omsorg for børn, forældre og pårørende. Sygeplejen er meget kompleks og plejetyngden er til tider meget høj.


Sygeplejerskerne arbejder overordnet efter Rigshospitalets målsætning for sygeplejen, Juliane Marie Centrets mål for sygepleje, målene for Børneprogrammet og retningslinierne, som de er beskrevet i "Klinisk sygepleje og dokumentation". Derudover har Neonatalklinikken udarbejdet eget værdigrundlag for sygeplejen. Vi forstår sygeplejen som værende i det kommunikative handlingsparadigme. 


Dokumentation

Dokumentation er et indsatsområde i Neonatalklinikken.
Fællesjournalen arbejdes der løbende på at forbedre og flere monofaglige dokumentationsark er samordnet til fælles tværfaglige ark.

Den forskningsbaserede dokumentationsmodel i sygeplejen VIPS - Velvære, Integritet, Profylakse og Sikkerhed er indført på enkelte ark, men der forestår et spændende arbejde de næste år med at implementere modellen i hele dokumentationsprocessen​.


Redaktør