Medicinstuderende

Information til medicinstuderende vedr. klinisk ophold i pædiatri på Neonatalklinikken.

M​​​​å​​l:

  • kunne gennemføre en børneundersøgelse på barselsgangen
  • kunne undersøge og beskrive et sygt nyfødt barn og vurdere dets tilstand
  • kunne gå stuegang på et barn uden akutte problemer
  • kunne rådgive om amning, trivsel og almindelig pleje

Klinikken er opde​​lt i 2 teams med følgende opdeling:

  • Maturteam, afsnit 5021
  • Præmaturteam, afsnit 5023

Du tilknyttes et hold af læger som arbejder på tværs af de to teams.​

4 af hovedemnerne under dit ophold på GN vil være:


Barselsstu​​egang
(09.00 - 10.00). To studenter kan deltage hver dag med henblik på at undersøge raske, nyfødte børn. Prøv at komme til at undersøge mindst 3 børn i løbet af opholdet på GN, og se et par almindelige problemer vedrørende hud, øjne eller lignende.

Stuegang
(10.00 - 13.00). Kom hver dag i teamet. Læs alle journalerne. Læs også sygeplejeobservation- og laboratorieskemaer før stuegang. Aftal, at du går "for"stuegang på et eller to af de lette børn. Tag stilling til væske, mad, medicin, blodprøver, langsigtede planer og eventuel udskrivelse. Få det tjekket af med stuegangslægen. Følg også sygepleje, blodprøvetagning og forældresamtaler.

Aftenvagt
(Fra 15.30, begynder med rapport vedrørende alle indlagte børn). Primært følges reservelægens forefaldende arbejde. Afdelingslægen er normalt på arbejde indtil ca. 22.00. Vær omklædt for at kunne gå med på føde- og sektiostuer. ​

Vejledende opgaver
Der findes et sæt af 10 korte kliniske opgaver, som du skal prøve at løse i løbet af opholdet på GN. De supplerer den øvrige kliniske erfaring og dækker kernen af pensum.


Redaktør