Til sundhedsplejersker

​Får du som sundhedsplejerske tildelt et barn, der er indlagt i Neonatalklinikken, kan du herunder finde praktiske informationer, som kan være rare at have.​​

Indlæg​gelse

Når et barn bliver indlagt på Neonatalklinikken lige efter fødslen, får sundhedsplejersken via Fødegangen elektronisk besked om dette sammen med fødselsanmeldelsen. Hvis barnet bliver overflyttet til Neonatalklinikken fra Barselsgangen, i de fleste tilfælde sammen med mor, modtager sundhedsplejersken ikke automatisk besked om dette, men får blot tilsendt et udskrivelsesnotat på mor.

Kontakt til fa​milien

Mobiltelefoner og andet kommunikationsudstyr må på afdelingen kun benyttes i flysikret tilstand og ellers være helt slukket. Signalerne forstyrrer overvågningsudstyret, som vi benytter i afdelingen. Det betyder, at man som sundhedsplejerske kan opleve, at det kan være svært at komme i kontakt med forældrene. Du er altid velkommen til at ringe til sekretæren eller sygeplejersken i det team, barnet er indlagt i, for at høre, hvordan det går med barnet. Vi anbefaler dette, frem ​for at forsøge at kontakte familien, da det kan være overvældende som forældre, at tale med sundhedsplejersken, mens barnet er indlagt. Vi videregiver også gerne dit telefonnummer til familien, så de kan ringe dig op.

Se kontaktoplysningerne på de to teams.

 

Udskriv​​else

Når et barn bliver udskrevet fra afdelingen, får sundhedsplejersken altid tilsendt epikrisen, såfremt samtykke forelægger. Hvis barnet udskrives til Tidligt Hjemme Ophold (THO), får sundhedsplejersken elektronisk tilsendt et brev fra afdelingen med datoen for påbegyndt THO. Mange familier vil på dette tidspunkt gerne i kontakt med sundhedsplejen for at opleve en god overgang.

Du er altid velkommen til at ringe til afdelingen, hvis du har spørgsmål i forbindelse med udskrivelse.​


Redaktør