Vejledninger og instrukser

​Vi har i mange år benyttet os af Rigshospitalets elektroniske vejledningssystem VIP (Vejledninger, Instrukser, Politikker) og har rigtig mange af dem.

Du kan se vores vejledninger og instrukser i Rigshospitalets VIP-system


Inte​rn bere​dskabsplan

Her kan du læse den interne beredskabsplan for Neonatalklinikken.


Basal genoplivning a​f nyfødte

Sammen med Obstetrisk Klinik og Anæstesi- og Operationsenheden​ gennemfører vi et kursus i basal genoplivning af nyfødte børn for vores nyansatte sygeplejersker og andre faggrupper.

Program om basal genoplivning af nyfødte og algoritme til basal genoplivning af nyfødte. Se undervisningsmaterialer


Redaktør