Hensigtsmæssige arbejdsgange

​På denne side kan du læse om, hvordan vi løbende forbedrer vores arbejdsgange og udnytter vores ressourcer bedst.

Projekt Hensigtsmæssige arbejdsgange er et forbedringsprojekt med brug af udvalgte Lean redskaber og forskellige undersøgelsesdesign.

Projektet er gennemført i perioden 2011-2012 og omfatter 4 delprojekter:

  • Projekt Tværfagl​ig Dokumentation
  • Projekt Udstyr
  • Projekt Stuegang
  • Projekt Arbejdsfordeling​


Om Projekt​ Udstyr

I vores Projekt Udstyr har vi arbejdet med at få ryddet op og organiseret vores udstyr bedre. Vi har lavet LEAN i vores Kuvøserum og i Medikoteknisk rum.​


Vi har efterfølgende udgivet en rapport​ som beskriver projektet mere detaljeret samt en samlet afrapportering.
Efterfølgende har vi i oktober 2013 igangsat Projekt Udskrivning


Om udskrivningsprojektet

Vi vil gerne forbedre og effektivisere vores arbejdsgange og procedurer i forbindelse med udskrivning og overflytning af børn.

På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, vi lavede blandt forældre i forbindelse med vores stuegangsprojekt, var vi klar over, at der var plads til forbedring.

Vi nedsatte i oktober 2013 en arbejdsgruppe som gik i gang med at analysere og bearbejde de opgaver der ligger i en udskrivning/overflyttelse.

Arbejdsgruppen består af projektsygeplejerske Ann-Birgit Guldager, læge Morten Breindahl, sygeplejerske Therese Borris, sygeplejerske Stine Ekebjærg, sygeplejerske Janni Werenberg samt sekretær Tine Nowicki.

Læs projektbeskrivelsen her


Redaktør