Om Tidligt Hjemme Ophold (THO)

​Jeres barn er stadig lille men ellers raskt og det er tid til at begynde at tænke på udskrivelse fra Neonatalklinikken. Det eneste specielle behov dit barn har, er at få suppleret måltiderne med sondemad. 

I stedet for at tilbringe denne tid på hospitalet er der mulighed for at blive udskrevet til det, vi kalder "Tidligt Hjemme Ophold" (THO) fra Neonatalklinikken.


Ved THO passer I selv jeres barn derhjemme i jeres vante omgivelser. Jeres sygeplejerske vil inden hjemsendelsen vejlede jer i, at varetage den daglige omsorg for jeres barn og i selvstændigt at give sondemaden. I vil blive fulgt tæt med besøg af en THO-sygeplejerske i hjemmet og kontroller i afdelingen. (​Se THO-syge​plejerskerne her​)  


Forudsætningern​e for, at et barn kan komme på tidligt hjemmeophold er:

 • at barnets stamhospital er Rigshospitalet
 • at barnet er født for tidligt
 • at mindst en af forældrene taler og læser dansk
 • at forældre er interesseret i at få barnet hjem på et tidligt hjemmeophold
 • at barnet fortsat har behov for supplerende sondemad
 • at forældrene kan give barnet mælk på sonde og eventuelt selv nedlægge sonden
 • at forældrene selvstændigt kan observere og passe barnet.


​Ordningen er udviklet ved et projekt i 1997, som viste at forældre til for tidligt fødte børn er i stand til at varetage den nødvendige omsorg for barnet i deres eget hjem.
Ordningens kvalitet er yderligere blevet sikret i 1998/99 og vi har siden anvendt spørgeskemaer til forældre, for at få kendskab til deres oplevelser og erfaringer med THO samt give os input til at arbejde videre med kvalitetsforbedringer i Neonatalklinikken. Det er med til at sikre, at forældre og børn får det bedst mulige forløb i både Neonatalklinikken og det efterfølgende THO.

Hvis I er interesseret i at få jeres barn på "Tidligt Hjemme Ophold", eller gerne vil have flere oplysninger om tilbuddet, skal I sige det til jeres kontaktsygeplejerske. Hun vil arrangere, at I får en samtale med en "Tidligt Hjemme Ophold"-sygeplejerske. I kan se nogle billeder fra THO-forløb her.


Kort beskrivelse af forløbet ved et tidligt hjem​​meophold (THO):

 • Før hjemmeopholdet kan iværksættes vurderer kontaktlæge og kontaktsygeplejersker, om barnet vil kunne hjemsendes på tidligt hjemmeophold. Kan barnet det, og forældrene er interesseret, påbegynder vi forberedelserne til hjemmeopholdet.
 • I bliver tilknyttet een til to "Tidligt HjemmeOpholds-sygeplejersker" (THO-sygeplejersker), som arbejder i det team, hvor jeres barn er indlagt.
 • I får vejledning i, hvordan I skal observere og passe barnet derhjemme.
 • I lærer at give sondemad. Hvis I er interesseret i selv at kunne lægge sonden, vil vi også lære jer det.
 • Barnet starter sit hjemmeophold, når han/hun er ude af medicinsk behandling, er kommet af med den elektroniske overvågning, skønnes at kunne holde varmen derhjemme, og I føler sig rede til at tage barnet hjem.
 • I får besøg derhjemme af en af jeres THO-sygeplejersker - eller kommer ind i afdelingen - een til to gange om ugen. Besøgene har til formål at vejlede og støtte jer og at se til at barnet er rask og trives. Sygeplejersken medbringer en vægt, så barnet kan blive vejet derhjemme.  
 • Jeres barn afslutter THO forløbet, når han/hun kan spise hele sit behov ved bryst eller på flaske og tager tilfredsstillende på i vægt. 

Redaktør