Ambulatorium

Neonatalklinikkens ambulatorium er et mindre ambulatorium, som har til hensigt at færdiggøre undersøgelse/behandling, screene for senfølger og opsamle forældrenes spørgsmål og kommentarer til barnets forløb.

Skal dit barn ses i vores ambulatorium, kan du her læse lidt praktisk information.​

Hvor skal vi ​møde op?

I er meget velkomne til at henvende jer i sekretærskranken ved elevatorreposet, opgang 5, 2. sal. Sekretæren vil så byde jer velkommen, notere at I er kommet samt kontakte den læge, sygeplejerske eller laborant, som skal tilse jeres barn. Herefter henviser vi til venteområdet foran ambulatoriet, som fysisk er placeret i afsnit 5024. Vi tilstræber, at den ambulante kontrol sker hos en læge, som I kender fra indlæggelsen.

Kan vi få udleveret en parkering​sbillet?

Hvis det ambulante besøg forventes at vare mere end to timer, kan I henvende jer til sekretæren i skranken, som vil udlevere en p-billet til jer. Se mere om parkeringsforho​ldene på Rigshospitalet

Kan vi forvente lang​ ventetid?

Har jeres barn en tid hos de faste teamlæger, vil I som regel komme til med det samme. Nogle gange skal barnet have taget blodprøver eller andet, som der skal være svar på, inden lægen kan tilse barnet og der kan her godt forekomme lidt ventetid.

Skal jeres barn tilses af en akutlæge, må forventes ventetid, da lægen kan blive kaldt til akutte eller alvorligt syge patienter. Vi prioriterer dog højt at tilse barnet hurtigst muligt og kontakter løbende lægen. Vi er også opmærksomme på, om ventetiden bliver for lang og om barnet i så fald kan ses af en anden læge. I kan altid henvende jer til sekretæren, hvis I synes, ventetiden er lang eller har andre spørgsmål.

I er velkomne til at hente en kop kaffe, the, saft eller vand i vores forældrekøkken på afsnit 5024.​

Redaktør