Forældrefaciliteter

I afdelingen har vi et forældrekøkken med mulighed for opbevaring af egne madvarer samt plads til besøgende. 

Afdelingen råder ligeledes over et antal badefaciliteter for forældrene. I Team præmatur (5023) er der et fælles baderum for forældrene, og i Team Matur (5021) findes bad ifm. stuerne.

Også i disse fællesfaciliteter er det vigtigt, at alle hygiejniske regler overholdes, at I tager hensyn til hinanden og ikke mindst efterlader rummene i den stand, I ønsker at finde dem i. 

Afdelingen har desuden et mindre forældrerum med sofamiljø, TV, PC, legetøj m.m. i hyggelige omgivelser. Rummet er indrettet og finansieret af forældre, som tidligere har haft børn indlagt på GN. 

Madbestilling: Nærmere information gives i afdelingen.


Redaktør