Under indlæggelsen


På Neonatalafdelingen behandler vi børn med mange forskellige sygdomme, derfor er det svært at sige, hvordan Jeres forløb bliver her hos os. På de følgende sider kan du læse mere om, hvad I som familie kan forvente, mens I er indlagte her på Neonatalafdelingen.

​Dagligdagen på GN

På Neonatalafdelingen stræber vi efter at skabe mest muligt ro, kontinuitet og stabilitet i dagligdagen. Da vi er en højintensiv afdeling med plads til 32 indlagte børn og familier, vil I opleve en høj aktivitet døgnet rundt. På denne side kan du læser mere om besøgsregler, døgnrytme, familietid, faciliteter, hygiejne, internet, mobiltelefoner og parkeringsmuligheder.

Patientgrupper

På Neonatalafdelingen behandler vi nyfødte og små børn op til 2 år med alle slags sygdomme. Der kan bl.a.  være tale om børn med medfødte misdannelser, neurologiske lidelser eller børn født i uge 24. På denne side kan du læse mere om de forskellige patientgrupper. 

Højtspecialiserede behandlinger

Neonatalafdelingen på Rigshospitalet er den eneste intensive neonatalafdeling i Danmark, som varetager alle former for højt specialiseret pleje og behandling af bl.a. for tidligt fødte børn, børn med medfødt hjertesygdom, børn med neurologisk sygdom, børn med kirurgisk sygdom og børn op til 2 år med behov for intensiv behandling. 


Teams

Neonatalafdelingen er struktureret i to teams, et Team Præmatur og et Team Matur. I afdelingen har vi et tredje team - Team X. Team X består af en gruppe ekspertsygeplejersker, der går på tværs i hele afdelingen. På denne side kan du læse mere om, hvordan de to teams er opdelt og hvordan de er specialiseret. 

​Familiecentreret pleje og behandling

I Neonatalafdelingen har vi gennem mange år arbejdet med familie-integreret pleje og behandling, som er en videreudvikling af familie-centreret omsorg, hvor familie ses som en enhed, og hvor der tages hensyn til barnets, forældrenes og familiens behov for omsorg i pleje og behandling. Målet er at opnå den optimale pleje og behandling gennem et ligeværdigt partnerskab mellem forældre og sundhedsprofessionelle, hvor forældres personlige viden og professionelles faglige ekspertise sættes i spil.