Om tidligt hjemmeophold

​Neonatalafdelingen tilbyder tidligt hjemmeophold (THO) til familier med for tidligt fødte børn, der ønsker at være hjemme i vante og trygge omgivelser i den sidste del af indlæggelsesforløbet. 

Neonatalafdelingen tilbyder tidligt hjemmeophold (THO) til familier med for tidligt fødte børn, der ønsker at være hjemme i vante og trygge omgivelser i den sidste del af indlæggelsesforløbet. Ved THO passer I selv jeres barn i hjemmet, mens han/hun stadig får ernæring gennem en sonde. 

THO tilbydes tidligst, når jeres barn er medicinsk raskt, og den korrigerede alder er mindst 34 uger.

Inden I går på THO vil I få en udførlig vejledning og instruktion af personalet, således at I er trygge ved at håndtere jeres barn indenfor hjemmets fire vægge (herunder bl.a. sondemad, genoplivning etc.). 

I får som udgangspunkt to hjemmebesøg om ugen af en THO-sygeplejerske fra afdelingen, som støtter og vejleder jer i omsorgen af jeres barn, giver vejledning i etablering af amning og/eller flaskeernæring og ser til, at han/hun er rask og trives. Enkelte af disse besøg kan også foregå virtuelt via en sikker video-platform. 

Under THO er jeres barn fortsat administrativt indlagt på afdelingen, så det får ingen betydning for mors barsel. THO forløbet afsluttes, når barnet kan spise hele sit behov ved bryst eller på flaske og tager tilfredsstillende på i vægt.

Du kan læse mere om THO på www.vtfb.dk.


Redaktør