Værdier

​​

Rigshospitalet er patienternes hospital, et kraftcenter for sundhedsvidenskabelig forskning, medarbejdernes arbejdsplads og samtidig en virksomhed. 

Neonatalafdelingens gennemgående princip er at ”gøre mest muligt godt – og mindst mulig skade”, hvilket præger hele vores tilgang til det syge barn og dets familie, herunder pleje, behandling og forskning. 

Vi anvender den nyeste forskning, den bedste evidens, vores professionelle viden og kliniske erfaring samt patientens og familiens baggrund og præferencer i alle vores beslutningsprocesser. 

Vi integrerer forældrene i alle aspekter af vores indsats, herunder både når det handler om det enkelte barn, men også strategiske beslutninger for hele afdelingen. Af denne grund har vi en forældrerepræsentant i vores overordnede Ledelsesgruppe. 

Vi ved samtidig, at vi ikke ved alt, og at vi altid kan blive bedre og dygtigere. Vi er altid åbne og imødekommende for forslag og information og påskynder, når I som forældre fortæller os om jeres tanker og observationer. 

Psykologisk tryghed 

Psykologisk tryghed er kendetegnet ved en kultur, hvor medarbejderne føler sig sikre på, at de ikke vil blive nedgjort eller ydmyget, hvis de fremsætter idéer, spørgsmål, bekymringer eller påpeger fejl, og hvor det forventes, at alle vil dele idéer, spørgsmål, bekymringer og fejl i det daglige samarbejde om kerneopgaven.

Forskningslitteraturen har vist, at psykologisk tryghed fremmer input fra medarbejdere, som vi kan lære af, og som kan gøre os dygtigere. Samtidig er psykologisk trygge teams og arbejdsfællesskaber mere tilbøjelige og villige til at søge hjælp, stille spørgsmål, efterspørge feedback og sige deres mening.

Derfor har psykologisk tryghed stor betydning for det daglige samarbejde, herunder patientsikkerhed, medarbejdertilfredshed, håndtering af forandringer, evnen til at lære af fejl, og bidrager dermed til nytænkning (innovation).

Neonatalafdelingen arbejder meget aktivt med psykologisk tryghed. Én af de centrale forudsætninger for dette er evnen til at give, modtage og efterspørge feedback. Vi tror på, at effektiv feedback: 

  • Øger vores selvreflektion, selvudvikling og den faglige udvikling, opbygger gensidig respekt og anerkendelse
  • Bidrager til en høj grad af psykologisk tryghed på vores arbejdsplads, hvor det skal føles risikofrit at sige sin mening uden at blive nedgjort, afvist eller straffet
  • Styrker vore relationer og arbejdsglæde, hvilket er til gavn for kerneydelsen Redaktør