Organisation og ledelse


Neonatalafdelingen GN er en afdeling i Rigshospitalets Juliane Marie Center for Børn, Kvinder og Forplantning. Afdelingen er organiseret i 2 tværfaglige kliniske teams, der hver især varetager intensiv behandling inklusiv respiratorbehandling og patientforløb fra indlæggelse til udskrivelse. Hvert team består fast af en afdelin​​gssygeplejerske, en assisterende afdelingssygeplejerske, en sygeplejevejleder, omkring 60 sygeplejestillinger og en sekretær. Herudover er tilknyttet et hold bestående af læger, sygeplejersker, sekretærer, bioanalytikere og driftsassistenter som arbejder på tværs af de to teams.​


​​
Ledende overlæge

Morten Breindahl

Tlf: 3545 8703
Fax: 3545 5025
E-mail: Morten Breindahl​

Ledende overs​ygeplejerske
Mette Andersen

Tlf: 3545 8292
Fax: 3545 5025 
E-mail: Mette Andersen


Afdelingsledelsen

 • Ledende overlæge Morten Breindahl
 • Ledende oversygeplejerske Mette Andersen

Afdelingsrådet

 • ​Ledende overlæge Morten Breindahl
 • Professor, overlæge, dr.med. Gorm Greisen
 • ​​Ledende oversygeplejerske Mette Andersen
 • Overlæge Christian Heiring
 • Overlæge Susanne Poulsen
 • Overlæge Ane Lando
 • Overlæge Thorkild Jacobsen
 • Overlæge Anne-Mette Bæk Jensen
 • Overlæge Simon Trautner
 • Klinisk oversygeplejerske Janne Weis
 • Klinisk sygeplejespecialist Sanne Allermann Beck
 • Afdelingssygeplejerske Rikke Louise Stenkjær
 • Afdelingssygeplejerske Charlotte Helena Thode​
 • Sygeplejerske Lene Brage-Andersen
 • Sygeplejevejleder Linda Lundstrøm
 • Ledende lægesekretær Isabel Rudbeck Marslew

Redaktør