​​​​​​

Om afdelingen


​Vi efterspørger, giver og modtager feedback på GN

Feedback øger vores selvreflektion, selvudvikling og den faglige udvikling. 

Feedback opbygger gensidig respekt og anerkendelse. 

Feedback bidrager til en høj grad af psykologisk tryghed på vores arbejdsplads, hvor det føles risikofrit at sige sin mening uden at blive nedgjort, afvist eller straffet.

Feedback styrker vore relationer og arbejdsglæde, hvilket er til gavn for kerneydelsen.