Udvikling og innovation

Udover forskningsindsatsen indgår Neonatalafdelingen aktivt i en række projekter og samarbejder, både på regionalt, nationalt og internationalt niveau med det formål af udvikle specialet og bidrage til innovation og nytænkning. 

Vores mål er at øge sundheden blandt nyfødte børn og deres familier, bidrage til Juliane Marie Centrets og Rigshospitalets vision og strategiarbejder, planlægning og forberedelse af BørneRiget osv. 
Redaktør