Ambulant opfølgning

Neonatalafdelingen har et ambulatorium, hvor vi færdiggør undersøgelses- og behandlingsforløb, screener for senfølger og opsamler forældrenes spørgsmål og kommentarer til barnets forløb. De børn, der følges er bl.a.: 

  • Alle børn født før 32. graviditetsuge, og som bor i Rigshospitalets optageområde. 
  • Alle børn - uanset optageområde – født før 28. graviditetsuge. 
  • Alle børn, som har fået kølebehandling grundet iltmangel under fødslen. 

Børn med komplicerede indlæggelsesforløb, for eksempel langvarig respiratorbehandling, eller med specielle sygdomme, som hører under Neonatalafdelingens ekspertområder.

Herudover ser vi en række børn til opfølgende undersøgelser efter udskrivelse – fx blodprøver, vægt- og trivselskontroller. Redaktør