Sygeplejestuderende

For dig, der skal i praktik i Afdeling for Kvindesygdomme eller er interesseret i afdeling som uddannelsessted.

Studerende i afdelingen

I ​Afdeling for Kvindesygdomme varetager vi undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever. Vi modtager sygeplejestuderende i modul 2, 4, 11 og 12.

Rammer for​​ læring

Som studerende i Afdeling for Kvindesygdomme får du et introforløb til afdelingen. Du modtages af afdelingens studieteam, hvor du vil få tildelt primært en sygeplejerske, der vil vejlede dig i plejen af patienterne. I fællesskab reflekterer I over den udførte sygepleje med henblik på koblingen mellem teori og praksis. Målet er, at du trænes i at gøre rede for de udførte sygeplejehandlinger, samt hvilken baggrund dine handlinger bygger på. Du er medansvarlig for planlægningen af dit eget studieforløb.
Alle studerende/elever får en aktivitetsplan som giver overblik over, hvilke aktiviteter, samtaler o.lign., der er planlagt i uddannelsesforløbet. Praktikken vil veksle mellem teoretisk og praktisk undervisning. For at sikre kontinuerlig udvikling udleveres små ugeopgaver samt refleksionsopgaver med udgangspunkt i modulbeskrivelsen. 

Under hvert modul afholdes fire studiesamtaler. I løbet af en praktikperiode afholdes forventnings-, midtvejs- og evalueringssamtale. Samtaler foregår mellem studerende, en vejleder og din kliniske vejleder.​​

Læringsmuligheder i Afdeling for Kvindesygdomme

Som studerende i Afdeling for Kvindesygdomme vil dine læringsmuligheder spænde bredt. Overordnet koncentrerer sygeplejen sig om den præ- og postoperative sygepleje.​​​

Som studerende vil du få indblik i accelererede patientforløb ved elektive gynækologiske operationer, akutte patientforløb, patienter i aldersgruppen 20 år til 80 år, kroniske syge patienter, korte eller lange indlæggelsesforløb og komplekse plejeforløb.

Du kan under praktikken stifte bekendtskab med:
Grundlægge​​nde sygepleje
 • Personlig hygiejne
 • Katheterpleje
 • Stomipleje
Præ​- og postoperativ sy​​gepleje​
 • Forberedelse af patienter til operation
 • Modtagelse af patienter fra operation/opvågning
 • Fokus på cirkulation og respiration
 • Kirurgisk sygepleje
 • Drænpleje
 • Sårpleje
 • Mobilisering/ immobilitet
 • Tromboseprofylaktisk behandling
 • Ernæring og væskebalance
 • Udskillelse
 • Smertebehandling
 • Medicinhåndtering samt antibiotisk behandling af infektioner.
 • Rehabilitering
Kommun​​ikation
 • ​Indlæggelses- og udskrivningssamtale
 • Information og kommunikation til alvorligt syge mennesker, der lige har fået stillet en cancerdiagnose.
 • Deltagelse i svære terminale og komplekse plejeforløb af uhelbredelige syge patienter.
 • Opfølgning på patientforløb telefonisk efter udskrivelse
Dokume​​ntation
 • ​Afdeling for Kvindesygdomme arbejder efter sygeplejeprocessen og der dokumenteres i KISO, som bygger på VIPS-modellen
 • EWS (Early warning score)
 • VAS –skalaen (smertescoring)
 • Ernæringsrisikovurdering
 • Generelle observationsskemeaer.
 • Endvidere dokumenteres patientens data i sygeplejedatabasen DGCD på ovariecancer- og corpuscancerpatienter.


H
vis du mangler oplysninger eller har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Bodil Pille, Klinisk underviser, på tlf. 3545 8756.​

Redaktør