Sygeplejersker

​I Afdeling for Kvindesygdomme har vi siden 2008 arbejdet målrettet med læring og kompetenceudvikling for alle sygeplejersker.​​​

Kompetenceudviklingen tager afsæt i Juliane Marie Centrets udviklingskatalog og afdelingens behov for læring og udvikling af den evidensbaserede kliniske praksis for at kunne tilbyde den bedste sygepleje til vores patienter.​

Formålet med læring og kompetenceudvikling i Afdeling for Kvindesygdomme er at sikre høj sygeplejefaglig evidensbaseret, klinisk praksis i afdelingen ved at øge den enkelte sygeplejerskes handle- og forandringskompetencer.  

Undervisningsprogrammet indeholder emner indenfor klinisk evidensbaseret sygepleje og samspil i relationer. At kunne give og modtage feedback samt kommunikere professionelt og anerkendende, mener vi, er et væsentligt fundament for vores videre udvikling. 
Vi arbejder målrettet med transfer til praksis gennem fx at anvende forskellige læringsrum og træning:​
​Læs mere i JMCs kompetenceudviklingskatalog for sygeplejersker. 


Læs mere om formaliseret efteruddannelse i regi af Center for HR og Metropol:​ 

Sygeplejestuderende
I ​Afdeling for Kvindesygdomme varetager vi undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever. Vi modtager sygeplejestuderende i modul 2, 4, 11 og 12.​ Læs mere om sygeplejestuderende i Afdeling for Kvindesygdomme.

Når kompetenceudvikling, ledelse og implementering går hånd i hånd (artikel)
Et udviklingsforløb med afsæt i problembaseret læring (PBL) medførte ændringer i plejen af patienterne og udvikling af kompetencer hos sygeplejerskerne med hensyn til videnskabelig tænkning og metode. Læs hele artiklen fra Sygeplejersken.

Redaktør