Problembaseret Læring (PBL)

​​18 sygeplejersker på Gynækologisk Klinik har de sidste tre år afprøvet en videreudvikling af læringsmetoden Problembaseret Læring (PBL) som middel til at arbejde med evidensbaseret udvikling af sygeplejen og med personlig kompetenceudvikling.​​​

Nytænkning af praksisforankret kompetenceudvikling

Øget krav til evidensbaseret udvikling af sygeplejen i klinisk praksis og det faktum, at mange afdelinger i de seneste år har gennemgået store besparelser og sammenlægninger, har åbnet for nytænkning af praksisforankret kompetenceudvikling i sygeplejegruppen. På Gynækologisk Klinik i JMC har vi afprøvet PBL som metode til at koble evidensbaseret udvikling med kompetenceudvikling i en travl hverdag. Og det ser ud til at være en succes.

På nuværende tidspunkt har mere end 20 % af sygeplejerskerne gennemført et PBL-forløb og efterfølgende implementeret evidensbaserede udviklingsprojekter i Gynækologisk klinik på Rigshospitalet.

Om PBL- forløbet

PBL-forløbet er udviklet af Hanne Baden Nielsen Afdelingssygeplejerske, MKS og Susan Munch Simonsen Uddannelsesansvarlig sygeplejerske, MSP, der også fungerer som faste undervisere/vejledere på kurset, der strækker sig over 5 måneder. Forløbet indeholder henholdsvis fremmødedage, studiedage samt kurser i litteratursøgning, kritisk artikellæsning og formidling fordelt på 9 planlagte PBL dage.

Lærings- og undervisningsformen tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og udfordrer dem personligt og fagligt. De to faste undervisere/vejledere har endvidere til opgave at facilitetere processen undervejs. Der  er ydermere  tre eksterne undervisere tilknyttet.

I Gynækologisk klinik på Rigshospitalet har vi valgt at arbejde med PBL- princippet i forhold til kliniske udviklingsprojekter, hvor målet er, at sygeplejerskerne styrker deres evner til at praktisere evidensbaseret sygepleje i det daglige arbejde. Forløbet tager afsæt i en aktuel klinisk problemstilling, som udvælges fra deltagernes praksis, og der arbejdes med evidensbegrebet og evidensbaseret sygepleje i relation til problemstillingen.

PBL forløbet giver deltagerne mulighed for at gå i dybden med og reflektere over en faglig problemstilling, og metoden stimulerer til analytisk, problemløsende og kritisk tænkning. PBL-forløbet tager afsæt i Petterson’s model med 7 trin, der skal gennemarbejdes i forløbet. Metoden er blevet videreudviklet med et 8. trin af de to faste vejledere, så den kan anvendes til postgraduat sygeplejefaglig kompetenceudvikling. Trin 8 indeholder koblingen mellem teori og praksis. På dette trin kobles den kliniske problemstilling med den teoretiske nyerhvervede viden i et implementeringsprojekt. Derved opnås praksisforankret, evidensbaseret kompetenceudvikling hos basissygeplejersken.


Erfaringer med forløbet

Erfaring med de første to forløb er, at deltagerne har følt sig motiverede til at tage ansvar for egen faglig udvikling samt til at arbejde projektbaseret i meget høj grad. Derudover viser resultaterne, at der i forhold til patientforløb er meget større fokus på evidens i udviklingsarbejdet. Sygeplejerskerne har i højere grad følt sig i stand til at vurderer og anvende evidens i deres kliniske praksis. I forhold til problematikken om manglende anvendelse af forskning blandt kliniske sygeplejersker, ser vi absolut PBL forløb i denne udformning som et brugbart redskab.

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Susan Munch Simonsen, MSP, susan.munch.simonsen@regionh.dk

Uddannelsesansvarlig afdelingssygeplejerske: Hanne Baden Nielsen, MKS, hanne.baden.nielsen@regionh.dk


Redaktør