​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Værdier

Afdelingens værdier

Fundamentet for den bedste patientbehandling bygger bl.a. på et godt arbejdsmiljø med gensidig respekt, god omgangstone, åbenhed, hjælpsomhed og anerkendelse. Dette er centrale værdier i Afdeling for Kvindesygdomme.

I Afdeling for Kvindesygdomme arbejder vi ud fra et ønske om at være en afdeling, hvor du som patient oplever professionel behandling og imødekommenhed, der tilgodeser dine individuelle behov.

Det er værdien for patienten, der tæller

Vi sætter fokus på både den faglige kvalitet i din behandling og pleje og på dine oplevelser som patient i behandlingsforløbet; Det er resultatet for patienten, der tæller. Vi forpligter os derfor til at være førende inden for højt specialiseret behandling, diagnostik og pleje samt inden for udvikling af nye behandlingsformer.

Pårørende er velkomne

Vi tilstræber, at du og dine pårørende oplever et behandlings- og plejeforløb, der bygger på tryghed og tillid. Alle patienter har en tilknyttet kontaktperson, der sammen med det øvrige personale på afdelingen hjælper med at skabe overblik, sammenhæng og tryghed gennem forløbet. 

Stil gerne spørgsmål

Det er vigtigt, at du husker at spørge, hvis der er noget, du er usikker på eller ikke helt har forstået. Vi vil altid meget gerne inddrage dine nærmeste pårørende i din behandling, undersøgelse og pleje i det omfang, du har brug for det. 

Du bestemmer hvilke pårørende, der skal inddrages

Pårørende kan være både tætte familiemedlemmer og nære venner, og det er dig, der bestemmer, hvem du har med, og i hvilket omfang du ønsker, de bliver inddraget. 

​Værdighed og respekt

Vi arbejder ud fra et ønske om, at patienter bliver mødt på en professionel og imødekommende måde, der tilgodeser individuelle behov i størst muligt omfang.

Afdelingen ønsker at være et sted, hvor patienter og pårørende mødes med værdighed og respekt.

Vi tilstræber, at patienten og deres pårørende oplever et behandlings- og plejeforløb, hvor de har medindflydelse, bliver medinddraget og føler sig trygge. 

Det er vores ønske, at patienten oplever kontinuitet i behandling og pleje og møder så få forskellige fagprofessionelle som muligt.  Alle patienter tildeles en kontaktperson, der sammen med det øvrige personale i afdelingen hjælper patienten med at skabe overblik, sammenhæng og tryghed gennem forløbet. 

En god arbejdsplads

Afdeling for Kvindesygdomme er og har et fortsat ønske om at være en god og eftertragtet arbejdsplads for alle medarbejdere - en arbejdsplads præget af åbenhed og tryghed.

Læs mere om afdelingens arbejde med værdier og arbejdsmiljø​.​


Redaktør