​​​​​​​​​​​​​​

Faglige teams

I Afdeling for Kvindesygdomme er vi organiseret i faglige teams, som hver især har specialiseret sig i et afgrænset område inden for gynækologien.​​ Det betyder, at de læger og sygeplejersker, du møder, har stor erfaring med den specifikke sygdomsgruppe.

​​Endometriose team

Endometrioseteamet består af speciallæger og sygeplejersker med særlig erfaring i og viden om endometriose.  Teamet har et tæt samarbejde med andre afdelinger på Rigshospitalet, primært: Afdeling for Fertilitet, Røntgenafdelingen, Afdeling for Urinvejskirurgi samt Mave-tarmkirurgisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

Som patient vil du møde endometriose-teamet både i klinikken, i sengeafsnittene og på operationsgangen i et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb. Endometrioseteamet udfører stort set alle operationer laparoskopisk  enten som konventionel kikkertkirurgi eller via robotkirurgi. 

Overlæger: Tórur Dalsgaard, Dorthe Hartwell, Signe Perlman og Kristin Røssaak
Afdelingslæger: Abelone Sakse og Maria Havemann
Sygeplejersker med specialviden om endometriose: Helle Ring, Line Kaiser, Sussi Wennerstrøm, Tine Godskesen Pedersen, Annemette Deisner, Diana Falling Christensen og Frederikke Daastrup. ​

Benignt team

Benignt team består af en professor, speciallæger og sygeplejersker med særlig erfaring i og viden om almen gynækologi. Teamet har et tæt samarbejde med andre afdelinger på Rigshospitalet.

Du vil møde teamet både i klinikken, i sengeafsnittene og på operationsgangen i et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb. Teamet udfører hovedparten af operationerne som kikkertkirurgi. Åben kirurgi udføres ved indikation herfor.

Professor: Øjvind Lidegaard
Overlæger: Lars Schouenborg, Anette Tønnes Pedersen, Malene Hilden, Eva Dreisler
Afdelingslæge: Carsten Fagö-Olsen


Gynækologisk-onkologisk team

Gynækologisk-onkologisk team består af højt specialiserede læger, der er dedikerede til behandling af kvinder med gynækologisk cancer. Teamet har et tæt samarbejde med andre afdelinger på Rigshospitalet: Bl.a. Center for Kræft og Organsygdomme/Afdeling for Kræftbehandling, Strålebehandling, klinik 3981, Mave-tarmkirurgisk Klinik, Afdeling for Urinvejskirurgi og Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling.  

Du vil møde medarbejdere fra gynækologisk-onkologisk team som kræftpatient både i klinikken, i sengeafsnittene og på operationsgangen i et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb. 

Teamet udfører stort set alle former for gynækologiske canceroperationer, og alle kirurger er eksperter på området. Centret er certificeret som europæisk ekspertcenter inden for gynækologisk cancer. Canceroperationer udføres enten som åben kirurgi eller som laparoskopisk kirurgi enten i form af konventionel kikkertkirurgi eller robotkirurgi.


 

Endokrinologisk team

Endokrinologisk team består af speciallæger og sygeplejersker. Teamet er et samarbejde mellem Afdeling for Fertilitet og Afdeling for Kvindesygdomme. En speciallæge er ansat i Afdeling for Fertilitet og en speciallæge i Afdeling for Kvindesygdomme.

Overlæge: Anette Tønnes Pedersen, Malene Hilden og Signe Perlman

Kønsidentitet: Overlæger Dorthe Hartwell, Malene Hilden og afdelingslæger Abelone Sakse og Maria Havemann.​
Redaktør