Dansk Gynækologisk Cancer Database

Dansk Gynækologisk Cancer Databases logo

​​​

Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD) er en multidisciplinær klinisk kvalitetsdatabase, der samler indberetninger fra gynækologer, patologer og sygeplejersker. 

DGCD hører under Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) og har været i drift siden 1. januar 2005. Databasen omfatter på nuværende tidspunkt: cancer ovarii (kræft i æggestokken), inkl. borderline, cancer peritoneii (kræft i den omkringliggende bughinde), cancer tubae (kræft i æggelederen), cancer corporis uteri (livmoderkræft, inkl. atypier), cancer cervicis uteri (livmoderhalskræft) samt c. vulvae (kræft i ydre kønsorganer).

DGCD er landsdækkende, hvilket er defineret i bekendtgørelsen om godkendelsen af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser, som: ”..en klinisk kvalitetsdatabase, hvor mindst 90% af den relevante patientpopulation i Danmark registreres...” jf. BEK 459 af 16/05/2006, § 1, stk. 4. Indberetningen til DGCD er lovpligtig. Databasen har flere end 350 brugere på landsplan og mere end 10.000 patienter inkluderet. 

Brugerne indberetter online til databasen, der er opsat i Klinisk Måle System (KMS). DGCD er forløbsbaseret, hvor den enkelte patient indgår med en række sygdomsspecifikke skemaer. En patient har eksempelvis både et anamnese-, operations-, og patologiskema. Derudover kan indgå onkologi– og sygeplejeskemaer. 
​​​
Autoriserede brugere har via Analyseportalen direkte adgang til at analysere data fra deres egen afdeling. Derudover har de adgang til mangellister og en statusrapport, der løbende opdateres. 

Den daglige drift af databasen varetages af KCKS-Ø (Kompetencecenter Øst) – se yderligere oplysninger på www.dgcg.dk.

Formand for databasen

Professor, overlæge, dr.med., Claus Høgdall  
Tlf.: +45 3545 8227 - Fax: +45 3545 4285
Mail: claus.hogdall@rh.regionh.dk​

​​
Redaktør