Sædanalyser i Klinik for Vækst og Reproduktion

Alment Praktiserende Læger og Privatpraktiserende Speciallæger skal rekvirere sædanalyser via WebReq. Når d​er sendes rekvisition, skal der også udleveres information til patienten om at booke sig til aflevering af sædprøve (via www.RegH-Saedlab.dk​). På denne hjemmeside findes også "Information til mænd, der skal aflevere sædprøve", som praktiserende læger bør udskrive og give til mændene). Patienterne skal booke tid til aflevering af sædprøve via hjemmesiden, hvor der også er udførlig information om afleveringsproceduren, inklusiv information om at overholde ejakulations-abstinenstid på mindst 48 timer.

Patienter fra hospitalsafdelinger skal henvises via almindelig henvisning med oplysning om ønsket analyse og en medfølgende kort anamnese. Disse patienter vil modtage et indkaldelsesbrev fra Klinik for Vækst og Reproduktion.


Redaktør