Struktur

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn er strukturelt inddelt i 2 sengeafsnit, Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, sengeafsnit 5021 og Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, sengeafsnit 5023.

GN er strukturelt inddelt i 2 sengeafsnit, Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, sengeafsnit 5023 og Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, sengeafsnit 5021, som hver især har specialiseret sig i pleje og behandling af henholdsvis det barn, der er født for tidligt (før uge 34) eller det barn, der er født omkring eller efter terminen (efter uge 34). 

Hvert sengeafsnit har tilknyttet cirka én afdelingssygeplejerske og 70 sygeplejersker. Sygeplejerskerne har specialiseret sig med én type patienter, og mange har gennemgået intensivuddannelsen. 

Team X sygeplejersker er en gruppe meget erfarne sygeplejersker, som arbejder i begge sengeafsnit, og med alle vores specielle funktioner. De fungerer ofte som aftenvejledere, koordinatorer etc., og hjælper til dér, hvor behovet er størst. 

Jeres barn vil blive indlagt i det sengeafsnit, hvor kompetencen passer bedst med det helbredsmæssige problem, der er tale om. 

Læger og sygeplejersker arbejder meget tæt sammen døgnet rundt i hele afdelingen, koordinerer og deler af deres viden og erfaring. I vil derfor ikke opleve nogen forskel på de to sengeafsnit. 

Begge sengeafsnit arbejder med en individuel, udviklingstilpasset pleje og behandling, hvor der tages hensyn til det enkelte barns sårbarhed og ressourcer, og hvor forældrene er de naturlige omsorgsgivere for barnet.


Redaktør