Børn med øvrig neonatal sygdom

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet er en højt specialiseret afdeling, der også modtager nyfødte børn, som er født til tiden og har mere almindelige problemstillinger, der kræver indlæggelse, herunder typisk:

  •  Mistanke om infektion 
  •  Vejrtrækningsproblemer
  •  Blodsukkerproblemer
  •  Trivselsproblemer

Disse børn udgør en stor del af det samlede antal indlæggelser på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, men har i gennemsnit et kortere og mindre kompliceret indlæggelsesforløb end de andre patientkategorier.

Vi stræber efter at udvikle plejen og behandlingen og arbejder aktivt med at forebygge disse sygdomme, så behovet for indlæggelse evt. helt kan undgås. Redaktør