Børn med neurologisk sygdom

På Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn behandler vi børn med medfødte sygdomme i hjernen. Det kan være misdannelser eller genetisk sygdom. Vi behandler også børn med hjerneskade, som er opstået i graviditeten, i forbindelse med kompliceret fødsel eller pga. alvorlige problemer med vejrtrækning eller kredsløb efter fødslen. Hjerneskade kan opstå hos meget for tidligt fødte børn, uden det er muligt sige, hvad den direkte årsag var. Se mere om det på vtfb.dk.

Hjerneskade betyder bogstaveligt talt skade på hjernen – som struktur, som anatomi. Alvorlig hjerneskade kan man se med ultralyd- eller MR-scanning. 

De akutte symptomer kan være kramper, slaphed, suttevanskeligheder eller bevidstløshed. Disse symptomer fortager sig ofte fuldstændigt, og mange børn udvikler sig normalt, selvom der påvises en grad af hjerneskade under indlæggelsen. Det skyldes, at hjernen hos nyfødte børn er ’plastisk’, dvs. at den ved at tilpasse sin udvikling kan kompensere for, at nogle områder i hjernen er skadet.

Men et resultat af hjerneskade kan også være nedsat funktion på længere sigt: F.eks. motorisk i form af spastisk lammelse og kognitivt (tankemæssigt) i form af lav intelligens-kvotient (IQ) og/eller andre neuropsykologiske udviklingsproblemer, som først viser sig undervejs i barnets udvikling i de første leveår, eller måske først i skolen. 

Derfor vil børn med mistanke om betydende hjerneskade altid blive fulgt ambulant efter udskrivelsen.Redaktør