NIDCAP

NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program). NIDCAP anvendes på neonatalafdelinger for at styrke den sansemæssig stimulation til det for tidligt fødte eller syge nyfødte barn, tilpasset barnets neurologiske udvikling.

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn er den første intensive neonatalafdeling i Danmark og nr. 2 i Europa, som er blevet NIDCAP-certificeret. Certificeringen er en international anerkendelse af pleje og behandling, der baserer sig på en individualiseret tilgang ud fra det enkelte barns sårbarhed og ressourcer.

Det handler om at se barnet som et kompetent individ, at se og tolke barnets signaler og derudfra tilpasse pleje og behandling, så barnet får optimale muligheder for at modnes, udvikles og vokse. 

Forældrene anerkendes som de naturlige omsorgsgivere for barnet. Målet er at mindske komplikationer af den intensive pleje og behandling, og at barnet hurtigere kan udskrives.

Ud fra en konkret vurdering af barnet og dets miljø udarbejdes en individuel plan for pleje og omsorg sammen med forældrene. 

Vores indsats stiler efter at barnet får de bedste muligheder for udvikling. Det betyder, at vi er indstillede på at tilpasse omgivelser og miljø, plejen og behandlingen og hele vores organisation for at nå dette mål.

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn har tre sygeplejersker, der er uddannet i at foretage NIDCAP observationer. 

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn har besluttet at etablere sig som et nationalt NIDCAP-Center med henblik på en videreudvikling af vores eget personales og øvrige sundhedsprofessionelles kompetence i omsorg for tidligt fødte og syge nyfødte børn. Denne satsning er en integreret del af 5-års strategien (2020-2025) for Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn.

Læs mere om NIDCAP på NIDCAP.org


Redaktør