Etiske og faglige udfordringer

Behandlingen af især ekstremt tidligt fødte børn før uge 26 har givet anledning til debat. Et af temaerne har været bekymring for, hvorledes det går børnene og deres familier på længere sigt. 


De store etiske dilemmaer er dog ikke begrænset til denne gruppe af patienter. Alvorlige og sjældne sygdomme hos andre nyfødte og små børn udgør også en stor udfordring for de læger og sygeplejersker, som har ansvaret for pleje og behandling. 

Vi har ikke fastsat en bestemt aldersgrænse eller defineret en særlig sværhedsgrad af sygdom som afgørende for, hvornår vi vil behandle aktivt eller overgå til såkaldt palliation (lindrende behandling), idet der er mange faktorer, der er afgørende for, hvornår en behandling er rimelig eller ikke rimelig. 


Som en følge heraf er opfølgningsundersøgelser blevet et centralt element inden for både den neonatale behandling samt neonatal forskning.


Vi diskuterer dagligt på vores mono- og tværfaglige konferencer på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn sådanne etiske overvejelser, og I vil som forældre altid opleve at blive inddraget i disse, herunder i særdeleshed, når svære beslutninger skal tages. 


Redaktør