Familiecentreret pleje og behandling

​I Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn har vi gennem mange år arbejdet med familie-integreret pleje og behandling, som er en videreudvikling af familie-centreret omsorg, hvor familie ses som en enhed, og hvor der tages hensyn til barnets, forældrenes og familiens behov for omsorg i pleje og behandling. Målet er at opnå den optimale pleje og behandling gennem et ligeværdigt partnerskab mellem forældre og sundhedsprofessionelle, hvor forældres personlige viden og professionelles faglige ekspertise sættes i spil.