ComfortNeo

På Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn er vi meget opmærksomme på, at jeres barn har det så godt som muligt. En del af de procedure og behandlinger, som vi udfører, kan indebære ubehag og smerter.

Derfor arbejder vi tværfagligt med at sikre, at barnet får den rette smertebehandling. Smertebehandling baseres på det internationalt anerkendte vurderingsredskab af smerter – COMFORTNeo, som er en smertescoringsskala videreudviklet til neonatale børn fra COMFORT behaviour skalaen. 

Denne vurdering danner grundlag for smerte behandlingen med løbende vurdering døgnet rundt. Vi arbejder løbende med forbedringer så højeste nationale og internationale anbefalinger følges, ligesom vi tilstræber at bidrage med ny viden på området.

Barnet observeres i 2 minutter uden forstyrrelse eller berøring, i forhold til 6 områder:

Vågenhed, ro/ængstelse, respiratorisk respons (kun børn der er intuberede) eller Gråd (børn der ikke er intuberede), kropsbevægelse, ansigtstonus og muskeltonus 

Derudover har vi fokus på risikoen for abstinenser men også delir som kan være forbundet med smerte behandling. Vi har en tværfaglig gruppe af læger og sygeplejersker med særlig interesse for smerter og palliation, som har ansvaret for denne funktion i afdelingen.

Videoer til undervisning

Sovende barn

Barn i seng

Hud-mod-hud
Redaktør