At være forældre på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn

Sara, forældrerepræsentant i Ledelsesgruppen for Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, om at være indlagt på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn (tidligere: Neonatalafdelingen):

”Vores tvillinger Gabriel og Sebastian blev født i uge 27+2, og de vejede begge under 1 kg.  

Det blev til 3,5 måneds indlæggelse på stue 14 - i isolation tilmed - med alt hvad det indebar af afmagt, angst for at miste, søvnløshed, glæde, forældrekærlighed og et tæt samarbejde med personalet.

Vi var ikke alene førstegangsforældre, men vi var forældre til for tidligt fødte tvillinger, som vi potentielt kunne miste undervejs...  

En vigtig pointe fra psykologens side var at tage det, som det kom. Det var åbenlyst lettere sagt end gjort, men det var ikke desto mindre et mantra, vi gentog for hinanden, når et af børnene igen havde haft gentagne apnøer, talrige bradykadier eller blev respiratorisk dårlig, og der blev slået alarm. 

At være forælder på neonatalafdelingen er at lægge sine børns liv i andres hænder og stå lidt afmægtig på sidelinjen. Det er også fuldt af næstekærlighed og en dyb interesse fra det faste personales side. 

Tilbage sidder jeg med en ubeskrivelig taknemmelighed og beundring for personalet over deres kompetente indsats! Og for forældrene - og ikke mindst for alle de små menneskebørn på neonatalafdelingen!”Redaktør