Internet og anvendelse af mobiltelefon

Internet med selvbetjeningsløsning

Patienter og pårørende kan selv oprette sig som brugere for at få adgang til Rigshospitalets gæstenet (RegHGaest). Det kræver blot en e-mailadresse og et telefonnummer, som der kan sendes en adgangskode til. Adgangen gælder 7 dage, og skal herefter fornyes.

Gæstenet på Rigshospitalet, vejledning

Brug af mobil i afdelingen

Da mobiltelefoner risikerer at forstyrre overvågningen af de indlagte børn, og da vi gerne vil sikre mest muligt ro omkring de indlagte, henvises der til at mobilaktivitet foregår i receptionsområdet ved elevatorerne, i forældrerummet eller forældrekøkkenet.
Redaktør