Familietid

Hvis jeres barn er helt stabilt, kan I sammen med personalet benytte jer af skiltet ”Familietid”.

Familietid fungerer præcis som på et hotel og er en forstyrrelses-fri zone, hvor I som forældre kan være alene på stuen med jeres barn. Familietid egner sig bedst til den mere langvarige indlæggelse og ikke i den akutte tid (besluttes af BAL og PAS).

Al personale og alle besøgende skal respektere skiltet, da det kan betyde at familierne enten hviler sig, taler sammen eller på anden vis har en rolig og privat stund sammen. Ved akutte situationer tages der ikke hensyn til skiltet, men ellers tilstræbes det at respektere skiltet.

Familietid afgrænses til 1–1 ½ time, så de fagprofessionelle har mulighed for at planlægge deres arbejdsdag.

Familietid anvendes mest optimalt efter stuegang, hvor forældrene kan lægge sig vel vidende, at der rent lægefagligt er taget stilling til deres barnRedaktør