Døgnrytme

På Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn stræber vi efter at skabe mest mulig ro, kontinuitet og stabilitet i dagligdagen, trods de mange akutte situationer.

Da vi er er en højintensiv-afdeling for syge nyfødte og små børn, skal I som forældre derfor forvente, at der kan være aktivitet døgnet rundt. 

Vi tager altid individuelle hensyn og forsøger så vidt muligt at koordinere med jer som forældre. I vil i afdelingen modtage information om dagens rutiner, madservering og andet praktisk. 

Fælles for afdelingens ansatte

Afdelingen mødes dagligt til konference kl. 8.00 – 8.20

Lægernes døgnrytme

Der er døgnbemanding med læger. Inden lægerne mødes til fælles briefing af dagens patienter kl. 8.40 – 9.00, går de en kort forstuegang på alle stuer mhp. en status på alle patienter. Dette foregår sammen med stuens sygeplejerske.

Dagens stuegang finder først og fremmest sted om formiddagen sammen med jer, hvor vi i fællesskab lægger en plan for, hvad der skal ske med jeres barn.

Lægegruppen mødes igen kl. 13.30 – 14.00 til konference samt har overlevering ved vagtskiftet kl. 15.30.

Sygeplejerskernes døgnrytme:

Som med lægerne, er der døgnbemanding med sygeplejersker i afdelingen. 

Sygeplejerskerne mødes til vagtoverlevering kl. 7.00, kl. 15.00 og kl. 23.00 samt til sikkerhedsbriefing kl. 8.00, kl. 16.00 og kl. 00.00.


Redaktør