Under indlæggelsen


På Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn behandler vi børn med mange forskellige sygdomme, derfor er det svært at sige, hvordan Jeres forløb bliver her hos os. På de følgende sider kan du læse mere om, hvad I som familie kan forvente, mens I er indlagte her på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn.

​Dagligdagen på GN

På Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn stræber vi efter at skabe mest muligt ro, kontinuitet og stabilitet i dagligdagen. Da vi er en højintensiv afdeling med plads til 32 indlagte børn og familier, vil I opleve en høj aktivitet døgnet rundt. På denne side kan du læser mere om besøgsregler, døgnrytme, familietid, faciliteter, hygiejne, internet, mobiltelefoner og parkeringsmuligheder.

Patientgrupper

På Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn behandler vi nyfødte og små børn op til 2 år med alle slags sygdomme. Der kan bl.a.  være tale om børn med medfødte misdannelser, neurologiske lidelser eller børn født i uge 24. På denne side kan du læse mere om de forskellige patientgrupper. 

Højtspecialiserede behandlinger

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet er den eneste intensive neonatalafdeling i Danmark, som varetager alle former for højt specialiseret pleje og behandling af bl.a. for tidligt fødte børn, børn med medfødt hjertesygdom, børn med neurologisk sygdom, børn med kirurgisk sygdom og børn op til 2 år med behov for intensiv behandling. 


Sengeafsnit

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn er struktureret i to sengeafsnit (tidligere: teams), Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, sengeafsnit 5023 og Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, sengeafsnit 5021. I afdelingen har vi også Team X. Team X består af en gruppe ekspertsygeplejersker, der går på tværs i hele afdelingen. På denne side kan du læse mere om, hvordan de to sengeafsnit er opdelt, og hvordan de er specialiseret. 

​Familiecentreret pleje og behandling

I Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn har vi gennem mange år arbejdet med familie-integreret pleje og behandling, som er en videreudvikling af familie-centreret omsorg, hvor familie ses som en enhed, og hvor der tages hensyn til barnets, forældrenes og familiens behov for omsorg i pleje og behandling. Målet er at opnå den optimale pleje og behandling gennem et ligeværdigt partnerskab mellem forældre og sundhedsprofessionelle, hvor forældres personlige viden og professionelles faglige ekspertise sættes i spil.