Vejledning til videomøde under Tidligt Hjemme Ophold (THO)

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn har et virtuelt møderum, hvor forældre og personale fra afdelingen via skærme kan have en videokonference i et sikkert rum.

På det aftalte mødetidspunkt ’ringes op’ til det virtuelle møderum ifølge nedenstående vejledning: 
 
  • På Ipad udlånt af Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn åbnes Safari.  
  • I søgefeltet øverst skrives: Meet.regionh.dk  - Tryk enter 
  • Siden Medcom kommer frem. I det hvide felt skrives navn, derefter tryk ok. Hvis der står et navn, kan du blot trykke på navnet, slette det og skrive dit eget navn. 
  • Tryk på den grønne knap Video kald 
  • Et felt kommer frem øverst til højre ’Søg og kald op’, hvor adressen til møderum skrives:  
  • Neonatal01@meet.regionh.dk 
  • Tryk på den grønne knap med videokamera 
  • Et felt kommer frem til indtast af pinkode til møde: 
  • 1113 
  • Tryk forbind 
 
Hvis der er problemer med at komme ind i møderummet, kan du kontakte THO-sygeplejersken på telefon 29 65 86 64 

Redaktør