Sondeernæring

​Børn som endnu ikke kan få dækket deres ernæringsbehov ved amning eller flaske vil få anlagt en ernæringssonde.

Inden I går på THO, lægger I en ernæringsplan sammen med THO-sygeplejersken. 

Børn som endnu ikke kan få dækket deres ernæringsbehov ved amning eller flaske vil få anlagt en ernæringssonde. Inden i tager på hjemmeophold (THO), vil I som forældre blive oplært i at give sondemad, evt. oplæring i, hvordan en ernæringssonde anlægges.  

I vil blive fulgt tæt af en THO-sygeplejerske, som vil justere planen, efterhånden som jeres barn spiser mere og mere selv.
Redaktør