Om tidligt hjemmeophold

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn tilbyder tidligt hjemmeophold (THO) til familier med for tidligt fødte børn, der ønsker at være hjemme i vante og trygge omgivelser i den sidste del af indlæggelsesforløbet.

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn tilbyder tidligt hjemmeophold (THO) til familier med for tidligt fødte børn, der ønsker at være hjemme i vante og trygge omgivelser i den sidste del af indlæggelsesforløbet. Under THO passer I selv jeres barn i hjemmet, mens han/hun stadig får ernæring gennem en sonde. 

THO tilbydes tidligst, når jeres barn er medicinsk raskt, og den korrigerede alder er mindst 34 uger.

Inden I går på THO, vil I få en udførlig vejledning og instruktion af personalet, således at I er trygge ved at håndtere jeres barn indenfor hjemmets fire vægge (herunder bl.a. sondemad, genoplivning etc.). 

I får som udgangspunkt to konsultationer om ugen med en erfaren THO-sygeplejerske fra afdelingen, som støtter og vejleder jer i omsorgen af jeres barn, giver vejledning i etablering af amning og/eller flaskeernæring og ser til, at han/hun er rask og trives. Som udgangspunkt foregår konsultationerne virtuelt via en sikker video-platform. Ved behov kan konsultationerne også foregå som fysisk fremmøde i afdelingen.

THO forløbet afsluttes, når barnet kan spise hele sit behov ved bryst eller på flaske og tager tilfredsstillende på i vægt.

Du kan læse mere om THO på www.vtfb.dk.


Redaktør