Værdier

I Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn arbejder vi ud fra en række grundlæggende værdier og tilgange, som afspejler sig i alt, hvad vi laver.

​​

Mest muligt godt - mindst mulig skade

Det gennemgående princip for Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn er at ”gøre mest muligt godt – og mindst mulig skade”, hvilket præger hele vores tilgang til det syge barn og dets familie, herunder pleje, behandling og forskning. 

Nyeste forskning, bedste evidens og professionel viden

Vi anvender den nyeste forskning, den bedste evidens, vores professionelle viden og kliniske erfaring samt patientens og familiens baggrund og præferencer i alle vores beslutningsprocesser. 

Forældreinddragelse i fokus

Vi integrerer forældrene i alle aspekter af vores indsats, herunder både når det handler om det enkelte barn, men også strategiske beslutninger for hele afdelingen. Af denne grund har vi en forældrerepræsentant i vores overordnede Ledelsesgruppe.

Læs mere om afdelingens principper for Involvering af pårørende.

Familie-integreret pleje og behandling

I Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn har vi gennem mange år arbejdet med Familie-integreret pleje og behandling, som er en videreudvikling af familie-centreret omsorg, hvor familie ses som en enhed, og hvor der tages hensyn til barnets, forældrenes og familiens behov for omsorg i pleje og behandling. De fire principper for familie-centreret omsorg er: a) Respekt og værdighed, b) Deling af information, c) Deltagelse og d) Samarbejde Vores arbejde omkring involvering af patienter og pårørende refererer derfor til disse fire principper, som du kan læse mere om på vores hjemmeside om afdelingens principper for involvering af pårørende

Feedback er velkommen

Vi ved samtidig, at vi ikke ved alt, og at vi altid kan blive bedre og dygtigere. Vi er altid åbne og imødekommende for forslag og information og påskynder, når I som forældre fortæller os om jeres tanker og observationer. 

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn arbejder meget aktivt med psykologisk tryghed. Én af de centrale forudsætninger for dette er evnen til at give, modtage og efterspørge feedback. Vi tror på, at effektiv feedback:

  • Øger vores selvrefleksion, selvudvikling og den faglige udvikling, opbygger gensidig respekt og anerkendelse
  • Bidrager til en høj grad af psykologisk tryghed på vores arbejdsplads, hvor det skal føles risikofrit at sige sin mening uden at blive nedgjort, afvist eller straffet
  • Styrker vore relationer og arbejdsglæde, hvilket er til gavn for kerneydelsen.


Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed er kendetegnet ved en kultur, hvor medarbejderne føler sig sikre på, at de ikke vil blive nedgjort eller ydmyget, hvis de fremsætter idéer, spørgsmål, bekymringer eller påpeger fejl, og hvor det forventes, at alle vil dele idéer, spørgsmål, bekymringer og fejl i det daglige samarbejde om kerneopgaven.

Forskningslitteraturen har vist, at psykologisk tryghed fremmer input fra medarbejdere, som vi kan lære af, og som kan gøre os dygtigere. Samtidig er psykologisk trygge teams og arbejdsfællesskaber mere tilbøjelige og villige til at søge hjælp, stille spørgsmål, efterspørge feedback og sige deres mening.

Derfor har psykologisk tryghed stor betydning for det daglige samarbejde, herunder patientsikkerhed, medarbejdertilfredshed, håndtering af forandringer, evnen til at lære af fejl, og bidrager dermed til nytænkning (innovation).

Læs mere om tilgangen og værdierne for Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn:


Redaktør