Udvikling og innovation

Udvikling og innovation går hånd-i-hånd med forskning og undervisning på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn. Vores ambition er hele tiden at forbedre pleje og behandling af vores små patienter i et tæt samarbejde med familierne. Det kræver, at vi forholder os nysgerrigt, innovativt og analytisk overfor os selv, vores viden og kompetencer. Vores fag udvikler sig hele tiden, og i dag kan vi behandle børn, som tidligere ikke ville have en chance for at overleve til et liv med en god livskvalitet. Principperne for vores tilgang til pleje og behandling bygger på den bedste tilgængelige viden. Men vi erkender også, at der fortsat er udfordringer og områder, som mangler at blive udforsket. 

Vi forholder os helt åbent overfor de mange spørgsmål, som vi endnu ikke kan besvare. Det gælder helt konkret omkring den enkelte patient og familie, og mere generelt i forhold til vores speciale. Samtidig stræber vi konstant efter at blive klogere i et tæt samarbejde med kolleger fra nær og fjern. 

Som forældre vil I derfor opleve, at afdelingens personale på forskellig vis er involveret i en række projekter og samarbejder, både på regionalt, nationalt og internationalt niveau med det formål af udvikle specialet og bidrage til innovation og nytænkning. Det kan betyde, at I vil blive spurgt om samtykke til at deltage i et eller flere projekter med jeres viden, meninger eller biologiske prøver, ligesom det kan involvere jeres barn. 

Husk, at deltagelse i videnskabelige projekter er helt frivillig, og at et eventuelt samtykke altid kan trækkes tilbage uden grund, ligesom jeres stillingtagen ikke på nogen måde får indflydelse på den behandling, jeres barn får. 

Vores overordnede mål er at øge sundheden blandt nyfødte børn og deres familier, bidrage til Juliane Marie Centrets og Rigshospitalets vision og strategiarbejder, planlægning og forberedelse af BørneRiget.

Eksempler på tidligere eller igangværende udviklings- og innovationsprojekter på GN: 


Vil du vide mere om Innovation på Rigshospitalet: rigshospitalet.dk/innovation


Redaktør