Forskningsudvalg

Medlemmer

 • Morten Breindahl (ledende overlæge, formand)
 • Gorm Greisen (professor)
 • Christian Heiring (overlæge)
 • Simon Trautner (overlæge)
 • Lise Aunsholt (overlæge)
 • Sanne Allermann Beck (oversygeplejerske)
 • Ragnhild Maastrup (klinisk sygeplejeforsker)
 • Lisbeth Sloth Lemvigh Castaldo (sekretær)
 • Jamilla Hayatzaki (bioanalytiker)​

Kommissorium

Opgaver

 • Tage medansvar for at Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn lever op til Rigshospitalets og JMC’s mål for forskning
 • Vedligeholde en oversigt over forskningsaktivitet i Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn
 • Vedligeholde hjemmesidens indhold om forskning
 • Holde periodiske tavlemøder 
 • Godkende projekter, der inddrager afdelingens patienter og/eller personale
 • Arbejde for at en tiltagende andel af afdelingens patienter tilbydes deltagelse i forskning

Sammensætning

 • Udpeges af afdelingsledelsen
 • Afdelingsrepræsentation
 • Professor er født medlem
 • Tværfaglig, mindst 2 læger, 2 sygeplejersker, 1 bioanalytiker og 1 sekretær.

Arbejdsform

 • Formanden laver dagsorden, indkalder og skriver referat
 • Referater lægges på P-drev


Redaktør