Forskningsudvalg

Medlemmer

 • Morten Breindahl (cheflæge, formand)
 • Sanne Allermann Beck (chefsygeplejerske​)
 • Lise Aunsholt (overlæge, forskningsleder, ledelsesteam GNs tværfaglige forskningsenhed)
 • ​Ragnhild Måstrup (klinisk sygeplejespecialist og forsker, ledelsesteam GNs tværfaglige forskningsenhed)
 • Gorm Greisen (professor emeritus)
 • Christian Heiring (overlæge)
 • Simon Trautner (overlæge)
 • Susanne Søndergaard Kappel (Klinisk sygeplejespecialist)
 • Rikke Louise Stenkjær (Klinisk sygeplejespecialist)
 • Lisbeth Sloth Lemvigh Castaldo (sekretær)
 • Gamilla Hayatzaki (bioanalytiker)

Kommissorium

Opgaver

 • Tage medansvar for at Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn lever op til Rigshospitalets og JMC’s mål for forskning
 • Vedligeholde en oversigt over forskningsaktivitet i Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn
 • Vedligeholde hjemmesidens indhold om forskning
 • Holde periodiske tavlemøder 
 • Godkende projekter, der inddrager afdelingens patienter og/eller personale
 • Arbejde for at en tiltagende andel af afdelingens patienter tilbydes deltagelse i forskning

Sammensætning

 • Afdelingsledelsen
 • Den tværfaglige forskningsledelse
 • Professor emeritus
 • Afdelingsrepræsentation (udpeges af afdelingsledelsen): Tværfaglig, mindst 2 læger, 2 sygeplejersker, 1 bioanalytiker og 1 sekretær.
 • Afholder møder 4 – 6 gange årligt.


Redaktør