Visitationsregler

​Visitationsregler for Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn.

Visitationsregler

Se visitationsreglerne for visitation til og fra Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn i Rigshospitalets VIP-system her.

Skal kunne tage imod patienter fra hele Danmark - døgnet rundt

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn varetager højt specialiseret behandling og modtager nyfødte og børn op til 2 år med behov for den særlige type pleje og behandling, som vi kan tilbyde. 

Det betyder, at afdelingen skal være parate til – døgnet rundt, året rundt – at kunne tage imod svært syge små patienter fra Region Hovedstaden, Region Sjælland, men også det øvrige Danmark, samt Færøerne og Grønland. Derfor skal Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn hele tiden have en "buffer" – altså ledige pladser og ledigt personale, der med kort varsel skal kunne træde til.

Overflytning til andre afdelinger for nyfødte og mindre børn

Det medfører desværre, at I som familie kan komme i en situation, hvor jeres barn er blevet så tilpas stort og stabilt, at den fortsatte pleje og behandling lige så godt kan fortsætte på en anden afdeling for nyfødte og mindre børn, og hvor vi kan blive nødt til at flytte jeres barn og jer dertil.

En sådan flytning vil kun komme på tale, hvis vi vurderer, at det er sikkert for jeres barn. Vi arrangerer transporten i samarbejde med den modtagende afdeling, og vil gøre alt, hvad vi kan for at informere jer så tidligt som muligt.

I skal dog være opmærksomme på, at en sådan flytning kan blive aktuel med kort varsel, da langt de fleste af vores opgaver har en meget akut karakter. Vi håber på jeres forståelse, hvis situationen skulle opstå.

Spørg ved tvivl

Er I i tvivl om noget, er I altid velkomne til at kontakte den plejeansvarlige sygeplejerske, den behandlingsansvarlige læge eller enhver anden af os i Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn.

 

Læs mere


Redaktør