Når et barn dør

Desværre sker det, at et barn ikke kan overleve, trods intensiv behandling. 

Hvis man som forældre mister et barn, mister man også andre ting: Drømme og illusioner knyttet til barnet, muligheden for at realisere sig selv gennem barnet, opgaven at være forældre til et spædbarn – at vise omsorg, kærlighed og glæde – andres opmærksomhed og anerkendelse samt fællesskabet med andre forældre. 

I den situation gør vi på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn alt, hvad vi kan, for at yde omsorg for det døende barn og familien, herunder ved at hjælpe forældrene til at knytte sig til deres barn, at lindre barnets smerter og eventuel åndenød, at understøtte forældrenes egne ressourcer og at vejlede og informere forældrene om de praktiske gøremål. 

I kan læse mere i vores vejledning: Omsorg for døende børn og deres familier


Redaktør