Projekter og publikationer

Her kan du se aktuelle projekter og publikationer i forbindelse med Operationsstuens Black Box 

Projekter

  • Undersøgelse af personalets holdninger til OR Black Box

    • Formål: Undersøgelse af personalets holdninger forud for indførslen af lyd- og videooptagelse på operationsstuen.

    • Metode: Spørgeskemaer, herunder SAQ (safety attitude questionnarie)  udsent til alle OP-sygeplejersker, anæstesisygeplejersker, anæstesilæger, gynækologisk-obstetriske læger med tilknytning til operationsgangen i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.

    • Resultater: forventes publiceret medio 2020

  • Review om gynækologiske operationsskalaer til brug ved bl.a. OR Black Box

    • Publikation medio 2020


Publikationer om OR Black Box (fra DK og internationale samarbejdspartnere) 

2020

2019

2018

2017


Links til yderligere information


Læs mere om projektet 

Læs mere om projektet Operationsstuens Black Box på disse sider:


Redaktør