Projekter og publikationer

Her kan du se aktuelle projekter og publikationer i forbindelse med Operationsstuens Black Box 

Projekter

  • Undersøgelse af personalets holdninger til OR Black Box

    • Formål: Undersøgelse af personalets holdninger forud for indførslen af lyd- og videooptagelse på operationsstuen.

    • Metode: Spørgeskemaer, herunder SAQ (safety attitude questionnarie)  udsent til alle OP-sygeplejersker, anæstesisygeplejersker, anæstesilæger, gynækologisk-obstetriske læger med tilknytning til operationsgangen i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.

    • Resultater: forventes publiceret medio 2020

  • Review om gynækologiske operationsskalaer til brug ved bl.a. OR Black Box

    • Publikation medio 2020


Publikationer om OR Black Box (fra DK og internationale samarbejdspartnere) 

2020

2019

2018

2017


Links til yderligere information

·         TED talk (YouTube)

·         Operating Room Black Box i Amsterdam – Medarbejder perspektiv

·         www.surgicalsafety.com


Læs mere om projektet 

Læs mere om projektet Operationsstuens Black Box på disse sider:


Redaktør