Til medarbejdere

OR-Black Box er et forskningsprojekt på lige fod med andre forskningsprojekter, og medarbejdere deltager derfor i projektet under samme vilkår som ved andre forskningsprojekter. ​

OR Black Box er et redskab, vi vil bruge for at opnå kontinuerlig læring samt have fokus på godt teamsamarbejde. Målet er på sigt er udbredelse til alle operationsstuer.​

Hvis en medarbejder er bekymret for at arbejde på en ORBB-stue, skal medarbejderen tale med sin leder og forsøge at afklare årsagerne. Erfaringen er, at dette i langt de fleste tilfælde afhjælper bekymringerne. Skulle dette mod forventning ikke være tilstrækkeligt, må medarbejder og leder sammen forsøge at omplacere medarbejderen til stuer uden ORBB. Dette skal dog betragtes som en sidste udvej. 


Alle registreringer er anonyme

Alle registreringer foretaget i forbindelse med operationen anonymiseres og kan altså ikke spores tilbage til patienter eller medarbejdere. Video- og lydoptagelse bliver anonymiseret ved stemme- og billedforvrængning, samt slettes efter 30 dages opbevaring.

​Projekter og publikationer 

Redaktør