​​

Til medarbejdere

Læger, jordemødre, sygeplejersker og andre fagpersoner, der medvirker til en operation på den gynækologiske operationsstue, bliver spurgt, om de vil medvirke i projektet eller ej, så ingen deltager uden at have afgivet samtykke til medvirken.

På denne side finder du al information til medarbejdere, der bliver inviteret til at deltage.

Læger, jordemødre, sygeplejersker og andre fagpersoner, der medvirker til en operation på den gynækologiske operationsstue, hvor Black Boxen er installeret, bliver spurgt om de vil medvirke i projektet eller ej, så ingen deltager uden at have afgivet samtykke til medvirken.

Alle registreringer er anonyme

Alle registreringer foretaget i forbindelse med operationen anonymiseres og kan altså ikke spores tilbage til patienter eller medarbejdere. Video- og lydoptagelse bliver anonymiseret ved stemme- og billedforvrængning, samt slettes efter 30 dages opbevaring.

Hvordan foregår det i praksis?

Hvis man siger ja til at deltage, fungere det på følgende måde


Projekter og publikationer 

Redaktør