Til patienter

Patienter på den gynækologiske operationsstue på Rigshospitalet, hvor OR Black Boxen er installeret, vil blive spurgt, om de vil medvirke i projektet. Det er frivlligt at medvirke og det får ingen betydning for operationen, om patienten siger ja eller nej. 

På denne side finder du alle informationer til patienter, der skal medvirke i projektet.

Operationsstuens Black Box er en digital platform, der skal indsamle hidtil utilgængelige data fra operationsstuen. Målet er at højne sikkerheden på operationsstuen og gøre arbejdsgangene endnu bedre, for både patienter og de læger og sygeplejersker, der opererer og bedøver.

På denne hjemmeside har vi samlet en række informationer til dig, der er patient og overvejer at deltage eller har sagt ja til at deltage.

Skal forbedre sikkerheden og optimere arbejdsgange

Operating Room Black Box er udviklet af professor i kirurgi Teodor Grantcharov på St. Michael's hospital i Toronto, Canada, i samarbejde med Air Canada, ud fra teknologien kendt fra luftfartens Black Box.

Ved at installere en såkaldt OR black box – svarende til den vi kender fra flyindustrien – på operationsstuen, kan vi indsamle en stor mænge data og lære mere om små og store hændelser på operationsstuen. 

En ny metode til at indsamle tidstro data

Operating Room Black Box foretager tidstro observerende dataindsamling (såsom lyd- og videooptagelse samt fx. registrering af puls og blodtryk) under en operation, og er en ny metode til at identificere sikkerhedsrisici i forbindelse med operationer.

Det er frivilligt at deltage og deltagelse er anonym

Det er frivilligt at deltage i projektet og du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke tilbage. 

Alle registreringer foretaget i forbindelse med operationen anonymiseres, og kan altså ikke spores tilbage til patienterne eller medarbejderne. Video- og lydoptagelse bliver anonymiseret ved stemme- og billedforvrængning, samt slettes efter 30 dages opbevaring.


Påvirker ikke behandlingen eller operationen

Teknologien har ingen indflydelse på behandlingen eller indgrebet. Formålet med at indsamle data er udelukkende at forbedre arbejdsgange og øge sikkerheden under operationen samt at undersøge, om der evt. er behov for organisationsændringer på operationsgangen for at skabe det mest optimale operationsforløb for patienten såvel som personalet på operationsstuen.

Målet 

Målet med projektet er, at:

  • Minimere tekniske fejl og utilsigtede hændelser, for derved at øge patientsikkerheden
  • Forbedre personalets arbejdsgange
  • Optimere arbejds- og uddannelsesmiljøet

Global implementering

Operationsstuens Room Black Box er implementering på 20 hospitaler i Nordamerika og Europa som vi samarbejder med. På operationsgangen i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet ønsker vi at inkludere 300-400 gynækologiske operationer årligt over de næste fem år hvor pilotprojektet foregår.​

Godkendelser

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komite og Videnscenter for Dataanmeldelser. Læs mere om dette under Generelt om projektet.

Læs mere om projektet 

Læs mere om projektet Operationsstuens Black Box på disse sider:


Redaktør