Til patienter

​Information til patienter, der skal medvirke i projektet OR-Black Box

Operationsstuens Black Box er en digital platform, der skal indsamle hidtil utilgængelige data fra operationsstuen. Målet er at højne sikkerheden på operationsstuen og gøre arbejdsgangene endnu bedre. For både patienter og de læger og sygeplejersker, der opererer.

 På denne hjemmeside har vi samlet en række informationer til dig, der er patient og overvejer at deltage eller har sagt ja til at deltage.

Skal forbedre sikkerheden og optimere arbejdsgange

Operating Room Black Box er udviklet af professor i kirurgi Teodor Grantcharov på St. Michael's hospital i Toronto, Canada, i samarbejde med Air Canada, ud fra teknologien kendt fra luftfartens Black Box.

Ved at installere en såkaldt black box – svarende til den vi kender fra flyindustrien – operationsstuen, kan vi indsamle en stor mænge data og lære mere om små og store hændelser på operationsstuen. 

En ny metode til at indsamle tidstro data

Operating Room Black Box foretager tidstro observerende dataindsamling (såsom lyd- og videooptagelse samt fx. registrering af puls og blodtryk) under en operation, og er en ny metode til at identificere sikkerhedsrisici i forbindelse med operationer.

Det er frivilligt at deltage og deltagelse er anonym

Det er frivilligt at deltage i projektet og du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke tilbage. 

Alle registreringer foretaget i forbindelse med operationen anonymiseres efterfølgende, og kan altså ikke spores tilbage til patienterne eller medarbejderne. Video- og lydoptagelse bliver anonymiseret ved stemme- og billedforvrængning, samt slettes efter 30 dages opbevaring.

Påvirker ikke behandlingen eller operationen.

Teknologien har ingen indflydelse på behandlingen eller indgrebet. Formålet med at indsamle data er udelukkende at forbedre arbejdsgange og øge sikkerheden under operationen samt  at undersøge, om der evt. er behov for organisationsændringer på operationsgangen for at skabe det mest optimale operationsforløb for patienten såvel som personalet på operationsstuen.

Målet 

Målet med projektet er, at:

  • Minimere tekniske fejl og utilsigtede hændelser, for derved at øge patientsikkerheden
  • Forbedre personalets arbejdsgange
  • Optimere arbejds- og uddannelsesmiljøet

Global implementering

Operationsstuens Room Black Box er globalt under implementering på flere hospitaler i Nordamerika og Europa. På operationsgangen i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet ønsker vi at inkludere 300-400 gynækologiske operationer over de næste fem år hvor pilotprojektet foregår.


Godkendelser

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komite og Videnscenter for Dataanmeldelser

Videnskabsetisk komites vurdering

Videnskabsetisk komite har vurderet at projektet ikke er anmeldelsespligtigt, jf. komitélovens § 1, stk. 4: Operating Room Black Box (H-18018801).

Videnscenter for Dataanmeldelsers vurdering

Operating Room Black Box-projektet er godkendt til at overholde Region Hovedstadens krav til dokumentation af sundhedsvidenskabelig forskning af Videnscenter for Dataanmeldelser (VD-2019-275).

Godkendte undersøgelser

Vi har aktuelt igangsat en spørgeskemaundersøgelse med titlen "Medarbejderes holdninger til operationsstuens Black Box før implementering: En pilotundersøgelse". Dette projekt er godkendt af Videnscenter for Dataanmeldelser, Region Hovedstaden (VD-2019-165).

Redaktør