Sådan fungerer black boxen

Black Boxen er implementeret på en operationsstue, og består af 4 kameraer i loftet og to mikrofoner i loftpladerStuen


Sådan fungerer Black Boxen

Black Boxen tændes med et tryk på skærmen


Black Boxen optager nu i tre spor 

  1. Patientens kikkertkirurgiske operation samt patientens fysiologi


  2. Kommunikationen på stuen mellem personalet


  3. Forstyrrelser på stuen, fx. døre der går op og i, telefonopringninger og andre afbrydelser


Alt bliver anonymiseret = de-identificeret 

Projektet er godkendt af videnscenter for datasikkerhed, og alle optagelser vil blive anonymiseret og fuldt slettede efter 30 dage. Data opbevares sikkert og krypteres, som du kan se i dette diagram (pdf, åbner i ny fane).

Hvad skal optagelserne og data bruges til?

Når vi får data tilbage fra Canada, fokuserer vi hovedsageligt på ergonomi, tidspres og forstyrrelser på operationsstuen. Dette med henblik på at forbedre de kirurgiske og anæstesiologiske arbejdsgange. Senere i projektperioden, når vi har en stor mængde data, fokuserer vi på at undersøge, om ændrede arbejdsgange kan give øget patientsikkerhed.Redaktør