​​​

OR Black Box - generelt om projektet

​Operating Room Black Box projektet er et pilotprojekt, der startede i 2020. Målet er, at vi med denne nye tekniske platform på operationsstuen kan indsamle data fra mange forskellige kilder, og dermed se på årsagssammenhænge med hidtil utilgængelige data. Læs mere om projektet på denne side.

Ideen bag Operating Room Black Box

Operating Room Black Box er oprindeligt udviklet af professor i kirurgi Teodor Grantcharov fra St. Michael’s Hospital i Toronto, Canada i samarbejde med University of Toronto og Air Canada. 

Den danske projektgruppe på Rigshospitalet har gennem de sidste 15 år haft et tæt forskningssamarbejde med professor Grantcharov og er en del af netværket i International Centre for Surgical Safety baseret i Toronto og omfatter alle 20 internationale akademiske centre der bruger Operating Room Black Box (www.surgicalsafety.com).

Projektgruppen indgår derudover i et internationalt samarbejde med anerkendte hospitalsinstitutioner i Nordamerika og Europa såsom Stanford Medical Center, Duke University Hospital, UT Southwestern Medical Center, St. Michael’s Hosital og Northwell Health m.fl.. 

Vores vision med projektet er at bruge store datamængder fra aktiviteter på operationsstuen til at udvikle fælles algoritmer til forstå årsagssammenhænge og korrelationer til at mindske komplikationer.

Data fra operationsstuens Black Box skal desuden bruges til et samarbejde om at identificere fokus for uddannelse, forskning og udvikling.

Introduktion til OR Black Box

Forskning

Pilotprojektet starter på én gynækologisk operationsstue, og målet er, at der derudfra udvides til flere operationsstuer i andre kirurgiske specialer samt anæstesiologi på Rigshospitalet. 

Der bliver søgt eksterne midler til projekterne. 

Indtil videre har projektet fået støtte fra følgende: 

  • Erik og Susanna Olesens Almentvelgørende Fond
  • Simon Fougner Hartmanns Familiefond

Godkendelser

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komite og Videnscenter for Dataanmeldelser

Videnskabsetisk komites vurdering

Videnskabsetisk komite har vurderet at projektet ikke er anmeldelsespligtigt, jf. komitélovens § 1, stk. 4: Operating Room Black Box (H-18018801).

Videnscenter for Dataanmeldelsers vurdering

Operating Room Black Box-projektet er godkendt til at overholde Region Hovedstadens krav til dokumentation af sundhedsvidenskabelig forskning af Videnscenter for Dataanmeldelser (VD-2019-275).

Godkendte ​undersøgelser

I efteråret 2022 udsendes en spørgeskemaundersøgelse med titlen ” Operationspersonalets syn på den kirurgiske tjekliste – en spørgeskemaundersøgelse". Dette projekt er godkendt af Videncenter for Dataanmeldelse, Region Hovedstaden (P-2022-275). ​

Ph.d.-pr​ojekt:
Implementation of a comprehensive data capture system in the operating room: Patient perspectives, staff skill acquisition, and clinical outcome
Ph.d.studernde læge Kjestine Emilie Møller.
Hovedvejledere: Jeanett Strandygaard, afdelingslæge, ph.d, klinisk lektor, Jette Led Sørensen, professor, ph.d., MMEd.

Der er i 2020 udført en spørgeskemaundersøgelse med titlen "Medarbejderes holdninger til operationsstuens Black Box før implementering: En pilotundersøgelse". Dette projekt er godkendt af Videnscenter for Dataanmeldelser, Region Hovedstaden (VD-2019-165). Artiklen er i review til udgivelse.​

Læs mere om projektet 

Læs mere om projektet Operationsstuens Black Box på disse sider:

Redaktør