OR-Black Box - generelt om projektet

​Operating Room Black Box-projektet er et pilotprojekt, der startede i 2020 og afsluttes i 2025. Målet er, at vi med denne nye tekniske platform på operationsstuen kan indsamle data fra mange forskellige kilder, og dermed se på årsagssammenhænge med hidtil utilgængelige data. Læs mere om projektet på denne side.

Ideen bag Operating Room Black Box

Operating Room Black Box er oprindeligt udviklet af professor i kirurgi Teodor Grantcharov fra St. Michael’s Hospital i Toronto, Canada. 

Den danske projektgruppe på Rigshospitalet har gennem de sidste 15 år haft et tæt forskningssamarbejde med professor Grantcharov og er en del af netværket i International Centre for Surgical Safety baseret i Toronto (www.smhicss.ca).

Projektgruppen indgår derudover i et internationalt samarbejde med anerkendte hospitalsinstitutioner i Nordamerika og Europa. 

Vores vision med projektet er, at bruge store datamængder fra aktiviteter på operationsstuen til at udvikle fælles algoritmer til forstå årsagssammenhænge og korrelationer til at mindske komplikationer.

Data fra operationsstuens Black Box skal desuden bruges til et samarbejde om at identificere fokus for uddannelse, forskning og udvikling .

Introduktion til OR Black Box

Forskning

Pilotprojektet starter på én gynækologisk operationsstue, og målet er, at der derudfra genereres minimum 10 delprojekter inden for gynækologisk kirurgi (benign, endometriose, cancer) samt anæstesiologi. 

Der er desuden planlagt fremtidigt forskningssamarbejde om projektet med flere andre kirurgiske specialer på Rigshospitalet. 

Der bliver søgt eksterne midler til projekterne. 

Indtil videre har projektet fået støtte fra følgende: 

  • Erik og Susanna Olesens Almentvelgørende Fond
  • Simon Fougner Hartmanns Familiefond

Godkendelser

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komite og Videnscenter for Dataanmeldelser

Videnskabsetisk komites vurdering

Videnskabsetisk komite har vurderet at projektet ikke er anmeldelsespligtigt, jf. komitélovens § 1, stk. 4: Operating Room Black Box (H-18018801).

Videnscenter for Dataanmeldelsers vurdering

Operating Room Black Box-projektet er godkendt til at overholde Region Hovedstadens krav til dokumentation af sundhedsvidenskabelig forskning af Videnscenter for Dataanmeldelser (VD-2019-275).

Godkendte undersøgelser

Vi har aktuelt igangsat en spørgeskemaundersøgelse med titlen "Medarbejderes holdninger til operationsstuens Black Box før implementering: En pilotundersøgelse". Dette projekt er godkendt af Videnscenter for Dataanmeldelser, Region Hovedstaden (VD-2019-165).


Læs mere om projektet 

Læs mere om projektet Operationsstuens Black Box på disse sider:

Redaktør