Operationsstuens Black Box

Et forsknings- og udviklingsprojekt, der skal optimere sikkerheden og forbedre arbejdsgange på operationsstuen ved hjælp af hidtil utilgængelige (big) data


Operationsstuens Black Box udvikles i et samarbejde mellem Juliane Marie Centret, Børneriget og St. Michael's Hospital, University of Toronto, Canada.  som et pilotprojekt på en gynækologisk operationsstue på Rigshospitalet. 

I første omgang skal OR-Black Boxen bruges som et forsknings- og udviklingsprojekt, og testes i denne funktion på gynækologisk operationsstue i et pilotprojekt på Rigshospitalet. Med årene er målet at udbrede konceptet til andre kirurgiske og anæstesiologiske specialer på Rigshospitalet og andre steder i Danmark.

Information til patienter

Patienter på den gynækologiske operationsstue på Rigshospitalet, hvor OR-Black Boxen er installeret, vil blive spurgt, om de vil medvirke i projektet eller ej. Det er helt frivlligt at medvirke og det får ingen betydning for operationen om patienten siger ja eller nej. 

projektets hjemmeside til patienter har vi samlet al information for patienter, som bliver inviteret til deltage i projektet Operationsstuens Black Box.


Information til medarbejdere

Læger, jordemødre, sygeplejersker og andre fagpersoner, der medvirker til en operation på den gynækologiske operationsstue, bliver også spurgt om de vil medvirke i projektet eller ej, så ingen deltager uden at have afgivet samtykke til medvirken.

På projektets hjemmeside for fagfolk kan du finde al information til medarbejdere, der bliver inviteret til at deltage i projektet Operationsstuens Black Box.


Generel information om projeket

Operating Room Black Box-projektet er et pilotprojekt, der startede i 2020 og afsluttes i 2025. Målet er, at vi med denne nye tekniske platform på operationsstuen kan indsamle data fra mange forskellige kilder, og dermed se på årsagssammenhænge med hidtil utilgængelige data. Læs mere om projektet.


Om projektgruppen

Projektgruppen består af professor Jette Led Sørensen, principal investigator og ph.d. Jeanett Strandbygaard og lægelig konsulent Bent Ottesen. Læs mere om projektgruppen