​​​På en 65 timers w​orkshop med patienter, pårørende og fagfolk fra Rigshospitalet blev fremtidens hospital og brugeroplevelse sat i fokus​

Mary Elizabeths Hospital

​Juliane Marie Centret lavede i 2014-2016 en forundersøgelse af, hvordan fremtidens hospitalbyggeri​ til børn, unge og fødende skal se ud på Rigshospitalet.

​Forundersøgelse af fremtidens muligheder

I Juliane Marie Centret, er på niveau med den internationale elite og har som mål at være blandt verdens 10 bedste mor-barn-hospitaler. I 2014 gik A.P. Møller Fonden og Ole Kirk’s Fond sammen med Region Hovedstaden om at finansiere en forundersøgelse, der skal afdække mulighederne for at opfylde denne ambition.

Forundersøgelsen skulle afdække, hvad der skal til for a​t skabe et fremtidens mor-barn hospital, der kan danne skole for den person- og familiecentrerede behandling af kvinder og børn, hvor patientbehandling og omsorg, forskning og uddannelse udgør en integreret helhed. 

 

Læs pressemeddelelsen om forundersøgelsen. 

Elementer i forundersøgelsen

Forundersøgelsen bestod af flere elementer og omfattede både en kortlægning af eksisterende og fremtidige patientforløb, undersøgelser af brugeroplevelsen og en omfattende analyse og vurdering af, hvad der skal til for at bygge og skabe verdens bedste mor-barn hospital.

 • ​Undersøgelse af brugeroplevelsen: Patienter og pårørendes ønsker til fremtidens hospital​

  Hvordan oplever patienter og pårørende at komme i Juliane Marie Centret, og hvordan oplever de deres behandlingforløb? Dette er blevet undersøgt på mange forskellige måder i centret både i relation til forundersøgelsen og i relationtil andre projekter og tiltag. I  2014 har der i relation til forundersøgelsen  været et særligt fokus på, hvordan børn, unge og voksne oplever de nuværende forhold i afdelingen og centret arbejder målrettet med at forbedre forholdene ud fra disse undersøgelser. Læs mere om undersøgelser af brugeroplevelsen i Juliane Marie Centret. ​​
 • ​Kortlægning af patientforløb 

  I løbet af efteråret 2014 blev størstedelen af patientforløbene i Juliane Marie Centret kortlagt gennem en række leanforløb og workshops med medarbejdere og patienter. Både nuværende og fremtidig​e, optimale forløb er beskrevet for at kunne identificere spild samt gode og mindre gode  processer og arbejdsgange, som kan danne rammen om fremtidens velkoordinerede patientforløb, som også tilgodeser et godt arbejdsmiljø. Læs mere om kortlægn​ingen af patientforløb i centret og se eksempler. 

 • Workshops med patienter, pårørende og fagfolk om fremtidens hospital, patientforløb og brugeroplevelse

  Juliane Marie Centret har i løbet af ​2014 og 2015 afholdt en række workshops om fremtidens brugeroplevelse med fokus på at få input til fremtidens optimale patientforløb og brugeroplevelse. 
  Se en video herom og læs mere om workshop​s for patienter og pårørende i Juliane Marie Centret. 

​​​

Redaktør