Gennembrudsprojekter i Juliane Marie Centret 2012-2013

​​


Optimering af flow i stuegangsfunktionen
​Projektet har til formål at optimere stuegangsfunktionen.

 • Optimering af flowet i stuegangsfunktionen
 • At sikre en patienttilfredshed, der scores til 4,0 eller mere på en skala fra 1 til 5.
 • At sikre et samarbejde om stuegangsfunktionen, der scores til 4,0 eller mere på en skala fra 1 til 5.
 • At 1/3-del af døgnets udskrivningerne finder sted inden kl. 12:00, så der sikres en bedre balance i formiddagens ind- og udskrivninger.
 • Plejepersonalets overarbejde reduceres med 50%.
​Status: Afsluttet april 2013
​Sted: Obstetrisk Klinik 5033 - 5034
​Projektleder: Pernille Emmersen og Jørgen Ejler​​​


​​CVK infektioner​​

​Projektet har til formål at reducere CVK relaterede infektioner.

 • 10 % Reduktion af CVK relaterede infektioner på et år
 • Reducere antallet af positive bloddyrkninger hos indlagte patienter med longline/CVK med 20%
 • Forlænge antallet af dage mellem der optræder positive bloddyrkninger hos indlagte patienter med longline/CVK med 20%
 • Øge antallet af patienter hvor der dagligt er taget stilling til indikation for longline/CVK til 85%
 • Øge andelen af patienter der har plejeplan for
 • CVK-pleje til 95%
 • Nedbringe antallet af accidentelle seponeringer af longline/CVK til 1 på 6 uger

​​Status: Afsluttet april 2013
​Sted: Neonatalklinikken
​Projektleder: Sanne Allermann og Jes ReinholdtOptimering af patientforløb for kvinder til operation for æggestokkekræft
Projektet har til formål at optimere forløb for kvinder henvist til operation for æggestokkekræft  

 • Implementering af tastning i DGCD-sygeplejedatabasen på patienter, som er oprereret for c.ovarii
 • Opfølgende telefonisk kontakt til patienter opereret for c.ovarii 2 uger efter udskrivelse
 • Selekterede patienter henvist til pakkeforløb for c.ovarii pet/ct skannes før forundersøgelsen
​Status: Afsluttet april 2013
​Sted: Gynækologisk Klinik
​Projektleder: Vibeke Zobbe og Vibeke Lytken​


Redaktør